W górę

Zielone stypendia dla najlepszych

Oprócz codziennych zajęć na uczelni, poświęcają swój czas na działalność w kołach naukowych, pisanie artykułów do branżowych czasopism, a także rozwijają swoje pasje. Za te wszystkie osiągnięcia studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego zostali dzisiaj nagrodzeni „Zielonym Stypendium”. To pomoc finansowa ufundowana przez radnych klubu Zielona Razem.

Wniosek o stypendium mogli złożyć studenci zameldowani w Zielonej Górze, kształcący się na następujących kierunkach: architektura, budownictwo, architektura wnętrz, edukacja artystyczna w zakresie sztuk muzycznych i plastycznych, grafika, jazz i muzyka estradowa, malarstwo, biznes elektroniczny, ekonomia i pielęgniarstwo. Premiowane były akurat te kierunki ze względu na zapotrzebowanie specjalistów w wymienionych dziedzinach na rynku pracy.

Zielone Stypendia są przyznawane od 2014 roku. W tym roku otrzymało je blisko trzydzieścioro studentów. Finansowe wsparcie dla studentów przez radnych Zielonej Razem ma być kontynuowane również w kolejnych latach.

Dodaj komentarz

400