W górę

Za śmieci zapłacimy więcej

0

To już przesądzone. Niemal jednogłośnie miejscy radni podczas dzisiejszej sesji w zielonogórskim ratuszu zdecydowali o nowych wyższych stawkach za wywóz odpadów komunalnych w naszym mieście. Wnioskodawcą w przypadku tej uchwały był Zakład Gospodarki Komunalnej odpowiedzialny za gospodarkę odpadami.

Głosowanie poprzedziła dokładna analiza obecnego stanu rzeczy oraz tego w jakiej sytuacji znajduje się zakład w odniesieniu do obowiązujących przepisów ustawowych i nałożonych na wszystkie samorządy w Polsce zdecydowanie wyższych opłat za przechowywanie, wywóz i utylizacje odpadów. Pytań ze strony radnych było wiele, ale właściwie wszyscy zgodzili się z argumentami finansowymi przedstawionymi przez prezesa ZGK. Tym samym od będziemy mieli w mieście nowe stawki za wywóz i selekcje odpadów.

Dodajmy, że już w marcu do wszystkich mieszkańców miasta wysłane zostaną nowe deklaracje dotyczące wywozu odpadów. Dzięki nim po pierwsze ma zostać uszczelniony system poboru opłat poprzez korekty dotyczące ilości osób mieszkających w danym miejscu, po drugie oczywiście informacje związane z deklarowaną chęcią segregacji odpadów.

Dodaj komentarz

400