W górę

Z kresów do Zielonej Góry

Na Ukrainie i Białorusi bardzo prężnie działają organizacje polonijne, które krzewią polską tradycję i kulturę. Od 19 lat w Zielonej Górze organizowane są pobyty wakacyjne dla dzieci z rodzin polonijnych. W tym roku do naszego miasta przyjechało około 30 uczniów, którzy podczas swojego pobytu poznawali historię i geografię Polski.

Podczas pobytu duży nacisk kładziony jest na naukę języka polskiego. Pobyt w Polsce to doskonała okazja do posłuchania żywego języka i sprawdzenia swoich umiejętności w realnych warunkach.

Wakacyjny pobyt dzieci z Białorusi i Ukrainy trwał dwa tygodnie. Dni były wypełnione atrakcjami po brzegi, ale dzięki temu dzieciaki miały szansę zapomnieć chociaż na chwilę o codzienności.

 

Dodaj komentarz

400