W górę

X konkurs “Zielona Góra bez barier”

Miasto ogłosiło kolejną edycję konkursu urbanistycznego na najlepiej dostosowane obiekty i przestrzenie publiczne dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością.

Dziesiąta, jubileuszowa gala odbywająca się pod patronatem prezydenta Janusza Kubickiego odbędzie się w Lubuskim Teatrze 4. grudnia. Wtedy też, oficjalnie poznamy laureatów tegorocznego konkursu. Współorganizatorem przedsięwzięcia, od początku zielonogórskiej edycji, jest Stowarzyszenie Przyjaciół Integracja, które w tym roku również bierze czynny udział w organizacji konkursu i finałowej gali.

Konkurs “Zielona Góra bez Barier” ma za zadanie wyłonienie najlepiej dostosowanych obiektów i obszarów infrastruktury znajdujących się w granicach miasta. Ma również uzmysławiać konieczność kompleksowego i sukcesywnego dostosowywania obiektów już istniejących oraz zapobiegać w tworzeniu barier w budynkach modernizowanych. W ciągu dotychczasowych dziewięciu edycji, wyłoniono łącznie 52. laureatów konkursu i wyróżniono 44 obiekty.

Dodaj komentarz

400