W górę

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych to święto obchodzone corocznie 3. grudnia. Zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. W Zielonej Górze, nieprzypadkowo właśnie 3. grudnia, rozstrzygnięto konkurs Zielona Góra bez barier. Była to już jedenasta edycja konkursu urbanistycznego na najlepiej dostosowane obiekty i przestrzenie publiczne dla osób z różnego typu niepełnosprawnością.

Tego rodzaju urządzenia ułatwiające życie osobom z dysfunkcjami wzroku, powoli stają się codziennością w naszym otoczeniu. Dzięki tej elektronicznej lupie, osoby dotknięte wadami wzroku mogą z powodzeniem czytać dowolne teksty, regulując przy tym kontrast kolorów czy wielkość czcionek.