W górę

To już dwudziesty kierunek studiów, który na Uniwersytecie Zielonogórskim będzie miał możliwość kształcenia studentów na poziomie trzeciego stopnia, czyli z prawem do doktoryzowania. Co ważne, pierwszy który uzyskał tego rodzaju prawo w świetle obowiązującego - nowego prawa o szkolnictwie wyższym, czyli tak zwanej ustawy 2.0.

Ta trójka, postanowiła radykalnie zmienić swój sposób codziennego funkcjonowania. Koniec ze starymi niezdrowymi nawykami. Czas na ruch, wysiłek fizyczny i odpowiednio zbilansowaną dietę. I nie jest to noworoczne postanowienie, zatem szanse powodzenia są zdecydowanie większe niż zwykle.

Symulacja medyczna będąca w tej chwili standardem kształcenia na kierunkach medycznych otwiera szereg możliwości na poziomie kształcenia przyszłych i już praktykujących specjalistów medycznych. I właśnie na między innymi na temat symulacji medycznej dyskutowali naukowcy z całej Polski podczas konferencji "Expo Symulacja Medyczna - Wyzwania Przyszłości", która odbyła się w Zielonej Górze będąc doskonałym forum wymiany doświadczeń wiążących się z realizacją założeń programu dydaktycznego oraz projektowania, organizacji oraz zarządzania Centrum Symulacji Medycznej.

Niespełna 100 lat temu tego rodzaju maszyny liczące były podstawowym narzędziem pracy przy wykonywaniu skomplikowanych obliczeń matematycznych. Te nośniki, jeszcze niedawno służyły do magazynowania danych i nie da się ukryć, że kiedy pojawiły się na rynku mówiono o rewolucji informatycznej. Dla wielu młodych ludzi prezentowane na tej wystawie urządzenia stanowią już prehistorię, niemniej nie da się ukryć że są namacalnym świadectwem zarówno rozwoju nauki jak i ewidentnego postępu mającego niebagatelny wpływ na jej rozwój.

"Przestrzenne kształtowanie prętów ściskanych o maksymalnej nośności wyboczeniowej", "Krzepnięcie materiałów PCM w poziomej przestrzeni pierścieniowej", "Asymetryczna analiza fluktuacji z odjętym trendem w badaniu właściwości szeregu czasowego odstępów RR", ale także na przykład "Poetyka doświadczenia duchowego w liryce Tadeusza Gajcego".

Akcja antyterrorystów na zielonogórskim uniwersytecie przebiegła pomyślnie. Diler narkotyków został obezwładniony i w konwoju odprowadzony do policyjnego samochodu, a wkrótce trafi do więzienia. To na szczęście tylko scenariusz pokazu lubuskiej policji, która zaprezentowała dzisiaj swoje umiejętności studentom Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Ładuję