W górę

To już dwudziesty kierunek studiów, który na Uniwersytecie Zielonogórskim będzie miał możliwość kształcenia studentów na poziomie trzeciego stopnia, czyli z prawem do doktoryzowania. Co ważne, pierwszy który uzyskał tego rodzaju prawo w świetle obowiązującego - nowego prawa o szkolnictwie wyższym, czyli tak zwanej ustawy 2.0.