W górę

Patrząc na ten spokój panujący w dzielnicy Nowe Miasto, a konkretnie w sołectwach Kiełpin i Ochla chciałoby się powiedzieć parafrazując klasyka - dzielnico spokojna, dzielnico wesoła. Kiedy jednak spojrzeć na przebieg sesyjnej dyskusji radnych dotyczącej obu tych miejscowości ten krajobraz pryska niczym czar, mimo że dzisiejsze głosowanie było właściwie przypieczętowaniem procesu, który rozpoczął się w poprzedniej kadencji.

Komisja Gospodarski zielonogórskiej Rady Miasta analizowała dzisiaj między innymi projekt uchwały przekształceniowej, nad którym jutro pochylą się radni. Wydyskutowany przez wszystkie ratuszowe kluby projekt zakłada nawet 95% procentową bonifikatę za przekształcenie tzw. użytkowanie wieczystego we własność na terenach należących do miasta.

Jak zwykle było pracowicie, czasem burzliwie, ale wszystko skończyło się w przyjaznej atmosferze. Dzisiaj odbyła się ostatnia zwyczajna sesja Rady Miasta kadencji 2015 - 2018. Mimo że oficjalnie mandaty radnych wygasają w połowie listopada, to właśnie ta ostatnia sesja była dla niektórych osób pożegnaniem z Radą Miasta.

Ładuję