W górę

Przez ostatnich dziesięć lat oddali kilkaset litrów krwi. Robią to systematycznie i całkowicie bezinteresownie. Liczy się wyłącznie chęć niesienia pomocy osobom potrzebującym. Angażują się dla idei, ale również z pełną świadomością, że życiodajny płyn ratuje innym życie i zawsze jest go za mało.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego jest świętem, które przypomina, jak wielką rolę odgrywa język w naszym życiu. To także okazja, by sprawdzić swoje umiejętności w tej dziedzinie. Od lat wiedzę o języku polskim promuje Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego organizując wydarzenia, które zawierają w sobie element językowej rywalizacji, ale oczywiście także edukacji.

Tym razem Bagiński mówi lekko futurologicznie, ale jak zawsze w odniesieniu do tego co dzieje się tu i teraz. Percepcja, przewidywanie, sztuczna inteligencja, a sytuacja geopolityczna i nasza przyszłość z naciskiem na wybór przy urnach, który jest nasz i tylko nasz. Najprostszy wniosek: "Myślenie nie boli". Ale to tylko i aż myślenie uwikłanego w cybernetyczny świat homo sapiens.

Ponad osiemdziesiąt prac mieli do ocenienia członkowie kapituły Lubuskiego Wawrzynu, aby wyłonić nominowanych w trzech kategoriach literatów, naukowców i dziennikarzy, którzy już w najbliższym tygodniu zostaną oficjalnie wyróżnieni i nagrodzeni za dorobek swojej pracy za rok 2018.

Ładuję