W górę

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych to święto obchodzone corocznie 3. grudnia. Zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. W Zielonej Górze, nieprzypadkowo właśnie 3. grudnia, rozstrzygnięto konkurs Zielona Góra bez barier. Była to już jedenasta edycja konkursu urbanistycznego na najlepiej dostosowane obiekty i przestrzenie publiczne dla osób z różnego typu niepełnosprawnością.

Tego rodzaju urządzenia ułatwiające życie osobom z dysfunkcjami wzroku, powoli stają się codziennością w naszym otoczeniu. Dzięki tej elektronicznej lupie, osoby dotknięte wadami wzroku mogą z powodzeniem czytać dowolne teksty, regulując przy tym kontrast kolorów czy wielkość czcionek.

Już od 2003 roku Zespół Szkół Ekologicznych posiada status oświatowej placówki integracyjnej, co oznacza, że w murach tej szkoły równolegle w procesie kształcenia biorą udział uczniowie zdrowi i borykający się z niepełnosprawnością różnego stopnia. Co za tym idzie, szkoła musi być dostosowana do uczniów, a to oczywiście wiąże się z instalacją różnego rodzaju udogodnień.

Zielona Góra chce stać się miastem jeszcze bardziej przyjaznym osobom niepełnosprawnym. Grupa ta stanowi obecnie blisko 14% wszystkich mieszkańców miasta. Dlatego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaproponował unikatowy w skali kraju projekt – darmowych przejazdów komunikacją miejską dla wszystkich osób z niepełnosprawnościami, bez względu na ich stopień.

Klaudia studiuje na Uniwersytecie Zielonogórskim. Dziewczyna jest niewidoma, ale niepełnosprawność nie przeszkadza jej w zdobywaniu tytułów naukowych. Klaudia na uczelnię przychodzi z psem przewodnikiem, z którym się nie rozstaje.

Recytacje, miniteatry, rękodzieło i występy solistów. Na deskach Lubuskiego Teatru swoje talenty zaprezentowali seniorzy i osoby niepełnosprawne. W Zielonej Górze, po raz pierwszy, zorganizowano Przegląd Twórczości Osób Niepełnosprawnych i Starszych.

Ładuję