W górę

To co jeszcze wczoraj wydawało się całkowicie wydyskutowane, dzisiaj podczas sesji Rady Miasta już tak oczywistym nie było. Jeden z pierwszych punktów obrad, okazał się być emocjonujący przede wszystkim ze względów proceduralnych. A jak nie wiadomo o co chodzi, to oczywiście najczęściej chodzi o pieniądze.

Patrząc na ten spokój panujący w dzielnicy Nowe Miasto, a konkretnie w sołectwach Kiełpin i Ochla chciałoby się powiedzieć parafrazując klasyka - dzielnico spokojna, dzielnico wesoła. Kiedy jednak spojrzeć na przebieg sesyjnej dyskusji radnych dotyczącej obu tych miejscowości ten krajobraz pryska niczym czar, mimo że dzisiejsze głosowanie było właściwie przypieczętowaniem procesu, który rozpoczął się w poprzedniej kadencji.

Działacze Koalicji Obywatelskiej idą do prokuratury z donosem na miasto, sugerując nieprawidłowości w obszarach inwestycji realizowanych ze wsparciem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. W zawiadomieniu o rzekomych nieprawidłowościach wskazują inwestycje na Wzgórzu Winnym, w Dolinie Gęśnika czy parku przy ulicy generała Sowińskiego.

Ładuję