W górę

O energetyce i nowych technologiach z nią związanych debatowali uczestnicy jubileuszowej XV konferencji „Energetyka przygraniczna Polski i Niemiec – świat energii jutra”. Na corocznych spotkaniach polscy i niemieccy specjaliści dyskutują o polityce energetycznej, zarówno w aspekcie europejskim, krajowym, jak i bardziej lokalnym.

Rynek pracy zmienia się nieustannie i wygląda zupełnie inaczej niż kilka lat temu. Dlatego tak ważne są wszelkie działania przygotowujące, szczególnie młodych ludzi, do wkroczenia na ścieżkę zawodowej kariery. Ważną rolę odgrywają w tym procesie doradcy zawodowi.

Ruch człowieka, urazy i schorzenia narządów ruchu to tematy bliskie nie tylko lekarzom. Interesują się tym również naukowcy. Między innymi po to aby powstawały na przykład najlepszej jakości implanty kręgosłupa, stosowane później z powodzeniem w leczeniu schorzeń setek pacjentów cierpiących na tego rodzaju dolegliwości.

Bagaż nowej wiedzy na temat programowania, jego użyteczności, ale przede wszystkim – okazję do spotkania i rozmowy. Te i inne rzeczy zapewniła Greenfield conference, czyli pierwsza w województwie obszerna konferencja programistów.

Stowarzyszenie Dalej Razem oraz Katedra Pedagogiki Specjalnej i Profilaktyki Społecznej Uniwersytetu Zielonogórskiego byli gospodarzami ogólnopolskiej konferencji naukowej pod tytułem "Jak przywracać światu osoby z autyzmem? Współczesne badania i dobre praktyki”. Podczas wykładów, warsztatów i dyskusji poruszone zostały tematy diagnozy, terapii, diety, komunikacji, rozwoju społecznego i seksualności osób ze spektrum autyzmu. Mająca charakter naukowy i interdyscyplinarny konferencja, wpisuje się w jubileusz 15-lecia Stowarzyszenia Dalej Razem, którego podstawowym profilem działalności jest pomoc osobom autystycznym. https://youtu.be/pFueM-oxby8 Konferencja adresowana przede wszystkim do terapeutów, nauczycieli, studentów, oraz rodziców dzieci ze spektrum autyzmu stanowiła doskonałe forum dla podejmowania trudnych, ale istotnych tematów przyczyniając się do pogłębienia wiedzy oraz wszechstronnej analizy dotychczasowych informacji i działań na rzecz osób z autyzmem.

Ładuję