W górę

Blisko 476 milionów złotych po stronie dochodów i prawie 542 miliony po stronie wydatków budżetowych. Tak w największym skrócie, pod względem czysto kwotowym, wygląda budżet województwa lubuskiego na rok 2019. Do tego oczywiście należy dodać deficyt w wysokości 66 milionów, który jednak mieści się w pełni w granicach bilansowania pod względem obowiązujących przepisów dotyczących samorządowej dyscypliny finansów.

Jak przyznaje marszałek województwa lubuskiego - Elżbieta Anna Polak to najlepiej wydany przez samorząd województwa milion. Już 84 studentów kierunków lekarskich pobiera stypendia ufundowane przez urząd marszałkowski w Zielonej Górze. W pierwszym naborze stypendia przyznano wszystkim chętnym, czyli 49 osobom. W drugim naborze przyznano 35 stypendiów. Obecnie przyznane stypendia będą wypłacane do czerwca 2019 roku.

Nowy specjalistyczny laser okulistyczny, nowoczesne aparaty KTG, aparatura do diatermii endoskopowej, sprzęt endourologiczny, laser holmowy, ale też w pełni wyposażona karetka, czy kompleksowe prace związane z instalacją systemów wentylacyjno - klimatyzacyjnych. To nowości, które pojawią się w dwóch największych lubuskich placówkach medycznych czyli Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze oraz Wielospecjalistycznym Szpitalu Wojewódzkim w Gorzowie Wielkopolskim.

Dzisiejsza, pierwsza w tej kadencji sesja Sejmiku Województwa Lubuskiego z powodzeniem mogłaby posłużyć, za scenariusz politycznego thrillera. I mimo, że wszystko zaczęło się bardzo spokojnie, a nawet dostojnie, temperatura rosła z każdą kolejną godziną obrad. Teoretycznie ktoś powiedziałby na zachodzie bez zmian.

Ładuję