W górę

Oprócz codziennych zajęć na uczelni, poświęcają swój czas na działalność w kołach naukowych, pisanie artykułów do branżowych czasopism, a także rozwijają swoje pasje. Za te wszystkie osiągnięcia studenci Uniwersytetu Zielonogórskiego zostali dzisiaj nagrodzeni „Zielonym Stypendium”. To pomoc finansowa ufundowana przez radnych klubu Zielona Razem.

Niestrzeżony przejazd kolejowy, zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie osiedli: Pomorskiego, Śląskiego i Suwalskiego, wkrótce może zniknąć. Z takim zamiarem wystąpiły władze Polskich Kolei Państwowych, uznając że przejazd nie jest potrzebny ponieważ nie znajduje się na drodze o charakterze publicznym.

Ładuję