W górę

Sztuka i polityka

Dwie pozornie nie związane ze sobą dziedziny życia będące dla wielu determinantami otaczającej nas rzeczywistości. Niby całkowicie odrębne, a jednak przenikające się w wielu aspektach, a niejednokrotnie wręcz uzależnione od siebie na różnych płaszczyznach życia społecznego. Polityka i sztuka.

Dziedziny, które definiują potrzeby, jednocześnie manifestując społeczne interesy. Nic więc dziwnego, że znajdują się w kręgu zainteresowań naukowców, których podstawową sferą zainteresowań jest człowiek. Polityka a sztuka. Instytucje – twórcy – działania, to tytuł konferencji naukowej, której gospodarzem był Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego stanowiącej w założeniu płaszczyznę integracji oraz forum wymiany myśli dla wszystkich badaczy zainteresowanych związkami między polityką a kulturą, szczególnie sztuką.

Dodajmy, że organizatorami konferencji były Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego.

Dodaj komentarz

400