W górę

Szlabany przyjazne służbom

Odgradzanie się wspólnot mieszkaniowych od sąsiadujących z nimi innych posesji w wielu miejscach Zielonej Góry jest na porządku dzienny. Ogrodzenia, płoty, szlabany to już codzienność na osiedlach naszego miasta. Niestety, nie wszystkie wspólnoty decydując się na taki krok myślą perspektywicznie, zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa mieszkańców. Na szczęście, abstrahując od samego odgradzania się, coraz częściej zarządcy wspólnot do tego rodzaju barier podchodzą zdecydowanie bardziej pragmatycznie.

Już dzisiaj na kilku osiedlach w mieście znajdziemy szlabany czy bramy, które w razie potrzeby mogą być otwierane przez uprawnione służby przy użyciu sygnałów dźwiękowych w jakie wyposażone są karetki, wozy bojowe straży czy policyjne radiowozy. W ostatnim czasie taki właśnie system zamontowano na terenie wspólnoty przy ulicy Węgierskiej.

Dodajmy, że z perspektywy służb tego rodzaju rozwiązania są szczególnie ważne, zwłaszcza że w wielu miejscach w mieście, różnego rodzaju bariery odgradzające często są dla służb przeszkodą poważnie utrudniającą prowadzenie akcji ratowniczej.

Dodaj komentarz

400