W górę

Seniorzy on-life

Nie jest tajemnicą, że społeczeństwo się starzeje. Eksperci szacują, że w 2050 roku połowa Lubuszan będzie po “sześćdziesiątce”. Dlatego tak ważne jest dbanie o to, aby starsi “włączyli się od życia”.

Kluby seniorów i domy dziennego pobytu, to miejsca w których osoby starsze nie tylko mogą się spotkać we własnym gronie. Tam uczą się też na przykład obsługi komputera czy korzystania z Internetu. Potrzeby seniorów są jednak dużo większe. Lubuszanie “dojrzale młodzi” liczą na konkretne wsparcie od samorządu.

Na pierwszym miejscu stawiają zabezpieczenie opieki geriatrycznej, stworzenie placówek całodobowego pobytu oraz ułatwienie dostępu do rehabilitacji. Co ważne, coraz głośnej o swoich potrzebach mówią też seniorzy z miasteczek i wsi.

Dodaj komentarz

400