W górę

Rozwój i kolejne priorytety

Województwo lubuskie ciągle się rozwija, a możliwe jest to dzięki sukcesywnemu wdrażaniu kolejnych programów. Do tej pory w ramach Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego 2020 udało się m. in. wybudować parki naukowo-technologiczne, zapewniono mieszkańcom dostęp do szerokopasmowego Internetu, poczyniono inwestycję w ochronę zdrowia, czego najlepszym przykładem jest rozpoczęcie budowy Centrum Zdrowia Matki Dziecka.

W ciągu dziesięciu lat PKB wzrosło dwukrotnie, a bezrobocie spadło 10,5% do 3,6 %. Teraz przyszedł czas na aktualizację priorytetów, tak aby od 2020 roku mogła zacząć obowiązywać nowa strategia.

Urząd Marszałkowski daje również możliwość włączenia się w prace nad aktualizacją strategii, na przykład poprzez branie udziału w konsultacjach społecznych. Przygotowanie przez ekspertów ostatecznej wersji strategii planuje się na 2019 rok.

Dodaj komentarz

400