W górę

Razem o finansowej jawności w kościele

Pieniądze i kościół, to od lat w naszym kraju temat który powraca systematycznie, zwłaszcza w dyskursie politycznym, a już szczególnie przed zbliżającymi sie wyborami. Partii, które w swoich programach miały czy mają wyraźnie antykościelne postulaty, sprowadzające się do różnych aspektów funkcjonowania przestrzeni definiowanej w wymiarze państwo – kościół, było i nadal jest przynajmniej kilka w naszym kraju.

Wśród nich jest miedzy innymi partia Razem, której działaczki wspierane przez ruch Wspólna Zielona Góra rozpoczynają w naszym mieście zbiórkę podpisów mającą na celu wprowadzenie do polskiego parlamentu projektu obywatelskiej ustawy o jawności przychodów kościołów i związków wyznaniowych oraz o likwidacji ich przywilejów finansowych.

 

Dodaj komentarz

400