W górę

Radni zmieniają GPR

Zielona Góra wraca do procesu rewitalizacji terenów zdegradowanych, a do Gminnego Programu Rewitalizacji, który po uwagach urzędników i zewnętrznego eksperta został wycofany, wprowadza stosowne poprawki.

Urzędnicy odrobili lekcje. W dokumencie pojawiły się istotne zmiany oraz uwzględniono te wskaźniki, których w pierwszej wersji dokumentu albo zabrakło, albo były mało czytelne. Co najważniejsze, miasto z Gminnego Programu Rewitalizacji wyłączyło tereny leśne, rolne i rzeki, skupiając się na obszarach zdegradowanych, czyli miejscach w których na przykład wskaźnik bezrobocia jest wysoki.

Dodatkowo urzędnicy w nowej wersji dokumentu uwzględnili parametry jakości powietrza w mieście oraz zabezpieczyli mieszkańcom dostęp do terenów zielonych.

Dodaj komentarz

400