Pięćdziesiątadruga, zwyczajna, sesja Rady Miasta Zielona Góra kadencji 2015 – 2018. Posiedzenie odbyło się 27 czerwca 2017 roku.

Zapis pierwszego, stałego punktu porządku sesji – Pytania i interpelacje radnych. 27 czerwca 2017.

Dodaj komentarz

Bądź pierwszym komentatorem!

400