W górę

Pytania i interpelacje radnych (26.09.2017)

Pięćdziesiątaszósta, zwyczajna, sesja Rady Miasta Zielona Góra kadencji 2015 – 2018. Posiedzenie odbyło się 26 września 2017 roku.

Zapis pierwszego, stałego punktu porządku sesji – Pytania i interpelacje radnych. 26 września 2017.

Dodaj komentarz

400