W górę

Promocje habilitacyjne i doktorskie

“Przestrzenne kształtowanie prętów ściskanych o maksymalnej nośności wyboczeniowej”, “Krzepnięcie materiałów PCM w poziomej przestrzeni pierścieniowej”, “Asymetryczna analiza fluktuacji z odjętym trendem w badaniu właściwości szeregu czasowego odstępów RR”, ale także na przykład “Poetyka doświadczenia duchowego w liryce Tadeusza Gajcego”.

To tylko niektóre tytuły naukowych rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, które pozwoliły naukowcom Uniwersytetu Zielonogórskiego uzyskać w ostatnim czasie stopnie doktora i doktora habilitowanego. Dzisiaj w uniwersyteckim rektoracie odbyła się uroczystość promocji habilitacyjnych i doktorskich podczas których wręczono dyplomy dwojgu doktorów habilitowanych i trzydziestu trzem doktorom, którzy uzyskali stopnie w minionym roku akademickim.

Tego rodzaju uroczystości mają za każdym razem wyjątkowo podniosły charakter nie tylko ze względu na formę w jakiej się odbywają, ale przede wszystkim ze względu na ogrom pracy jaki tytułowani włożyli w to, aby znaleźć się właśnie w tym miejscu swojej kariery naukowej.

Dodaj komentarz

400