W górę

Porozmawajmy o pieniądzach. Unijnych.

Dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu 2014 – 2020 w województwie lubuskim udało się zbudować drogi, ścieżki rowerowe, zakupiono wozy strażackie dla Ochotniczych Straży Pożarnych, a także zrewitalizowano ulice i place.

Nie wszystkie projekty są zakończone, niektóre są jeszcze w trakcie realizacji, ale fundusze unijne z pewnością zostały dobrze wykorzystane. Chcąc kontynuować działania wspierane finansowo przez Unię Europejską Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak zorganizowała konferencję dotyczącą Nowego Otwarcia 2021 – 2027.

Gościem specjalnym wydarzenia był Christopher Todd – Dyrektor Wydziału ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej Komisji Europejskiej. Jak sam przyznaje lubuskie bardzo dobrze wykorzystuje unijne środki, więc to bardzo dobry czas, by już zacząć myśleć o kolejnych projektach.

Dodaj komentarz

400