W górę

Ponad ćwierć miliarda na komunikacje

W Urzędzie Miasta podpisano dzisiaj historyczną umowę na realizację zadań w mieście związanych z szeroko rozumianym transportem niskoemisyjnym. Wartość inwestycji jest imponująca, bo wynosi blisko 270 milionów złotych.

Tak potężny strumień pieniędzy przełoży się na rewolucyjną wręcz zmianę sposobu funkcjonowania komunikacji miejskiej w Zielonej Górze.

Cel realizacji projektu Zintegrowanego Systemu Niskoemisyjnego Transportu Publicznego w Zielonej Górze jest bardzo prosty. Inwestycja ma wpłynąć na eliminacje szkodliwej emisji i ograniczenie emisji CO2, redukcję hałasu i ograniczenie kosztów eksploatacji autobusów, oraz oczywiście ma realnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa i ułatwić korzystanie z transportu publicznego.

Dodaj komentarz

400