W górę

Polsko – ukraiński dyplom na UZ

Studiując filozofię lub politologię w Zielonej Górze będzie można uzyskać również dyplom ukraińskiej uczelni. Uniwersytet Zielonogórski zawarł umowę z Uniwersytetem Narodowym w Kijowie, dzięki której studenci II roku studiów magisterskich będą mogli zdobyć podwójny dyplom: polski i ukraiński.

Obecnie trwa nabór do pierwszej edycji programu, przewidzianych jest około 15 miejsc dla chętnych studentów. Przyjeżdżający na ostatni rok studiów studenci z Ukrainy powinni znać język polski w stopniu umożliwiającym udział w zajęciach. To samo dotyczy polskich studentów, którzy pojadą na Ukrainę – wskazane jest, by znali język ukraiński. Jednak istnieje możliwość zdawania egzaminów, a później napisania pracy dyplomowej również w języku angielskim.

Taka wymiana doświadczeń to doskonała okazja do wejścia na europejski rynek pracy.

Dodaj komentarz

400