W górę

Politologia z tytułem do doktoryzowania

0

To już dwudziesty kierunek studiów, który na Uniwersytecie Zielonogórskim będzie miał możliwość kształcenia studentów na poziomie trzeciego stopnia, czyli z prawem do doktoryzowania. Co ważne, pierwszy który uzyskał tego rodzaju prawo w świetle obowiązującego – nowego prawa o szkolnictwie wyższym, czyli tak zwanej ustawy 2.0.

Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego z początkiem roku uzyskał prawo do nadawania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie: Nauki o polityce i administracji.

Dodaj komentarz

400