W górę

Planetaryjny zjazd fachowców

Ponad 170. astronomów z Polski i zagranicy uczestniczy w XXXVIII Zjeździe Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, który odbywa się w Zielonej Górze. Zjazdy organizowane są, co dwa lata w różnych miastach.

To duże konferencje naukowe stanowiące przegląd prowadzonych w naszym kraju badań kosmosu, a także polskiego udziału w różnych międzynarodowych projektach astronomicznych i kosmicznych. Tegoroczny program konferencji zawiera dziewięć sesji naukowych, dotyczących popularyzacji nauki. Astronomowie dyskutują między innymi o falach grawitacyjnych, radioastronomii, egzoplanetach i całościowym Układzie Słonecznym. Podczas wydarzenia ogłoszono laureatów nagród Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Medal Bohdana Paczyńskiego, czyli najwyższe wyróżnienie, przyznawane na cześć jednego z najwybitniejszych astronomów XX wieku, otrzymał profesor Aleksander Wolszczan. Wyróżnienie dotyczy całokształtu pracy badawczej. Profesor Wolszczan jest odkrywcą pierwszych planet pozasłonecznych.

Dodaj komentarz

400