W górę

Odwiedzamy groby bliskich

Dzień Zaduszny czyli czas refleksji i zadumy, ale też tradycyjnie po Wszystkich Świętych dzień odwiedzin najbliższych na zielonogórskich nekropoliach.

W roku 1311, decyzją Stolicy Apostolskiej, wprowadzono Dzień Zaduszny do kalendarza oraz liturgii rzymskiej i stopniowo upowszechniono w całym Kościele katolickim. W Polsce najstarsza informacja o obchodzeniu Zaduszek poza klasztorami pochodzi z początków XIV wieku.

Uważa się, że obrzędowość Zaduszek ma genezę przedchrześcijańską. GermanieCeltowie oraz Słowianie zachodni organizowali jesienią uroczystości ku czci zmarłych. Niektórzy uczeni wiążą dzień 2 listopada z obrzędowością celtycką, ponieważ rok kalendarzowy i obrzędowy Celtów rozpoczynał się w listopadzie. Na całym świecie zwyczaje zaduszkowe nawiązują do żałobnych uroczystości pogańskich, niekiedy z elementami obrzędowości przedchrześcijańskie.

 

 

Dodaj komentarz

400