W górę

Naucz się sztuki kompromisu

Nie da się ukryć, że codzienność nas wszystkich składa się przede wszystkim z setek różnego rodzaju sytuacji, ale nie wszystkie one są wynikiem zakładanego przez nas planu wydarzeń.

Niestety, poza tym wszystkim, co w konsekwencji może sprawiać nam radość czy przyjemność, nieodłączną cechą naszego funkcjonowania są zdarzenia niespodziewane, a co gorsze trudne, zwłaszcza w relacjach międzyludzkich. Stąd oczywiście kłótnie, spory, a w ostateczności procesy sądowe, często niepotrzebne i wynikające z braku najprostszego elementu – jakim jest porozumienie. Czy można się tego nauczyć?

Dodaj komentarz

400