W górę

„Najlepiej wydany milion”

Jak przyznaje marszałek województwa lubuskiego – Elżbieta Anna Polak to najlepiej wydany przez samorząd województwa milion. Już 84 studentów kierunków lekarskich pobiera stypendia ufundowane przez urząd marszałkowski w Zielonej Górze. W pierwszym naborze stypendia przyznano wszystkim chętnym, czyli 49 osobom. W drugim naborze przyznano 35 stypendiów. Obecnie przyznane stypendia będą wypłacane do czerwca 2019 roku.

Studenci medycyny dostają co miesiąc 2000 złotych. Wyjątkiem jest okres wakacyjny. Jednak jest to pomoc, którą należy odpracować. Po ukończeniu studiów trzeba przepracować w lubuskich szpitalach tyle czasu, przez ile pobierało się stypendium. Mimo tego warunku do stypendiów zgłaszają się osoby, które nie pochodzą z województwa lubuskiego, a przyjechali studiować na Uniwersytecie Zielonogórskim. Są również tacy, którzy studiują na Uniwersytetach w Katowicach, Szczecinie czy Poznaniu i po zakończeniu nauki chcą znaleźć zatrudnienie w lubuskich szpitalach. Stypendium może otrzymać każdy student kierunku lekarskiego w całej Polsce.

Stypendia są dużym ułatwieniem i pomocą dla przyszłych lekarzy. Pomoc materialna jest przyznawana od III do VI roku studiów na jeden rok akademicki. Jeśli ktoś chce korzystać ze stypendium dłużej, musi po raz kolejny złożyć swój wniosek w naborze.

Dodaj komentarz

400