W górę

Mostowe plany, a lubuska rzeczywistość

Mimo, że są pewną atrakcją turystyczną, to w codziennych dojazdach do pracy czy szkoły z pewnością nie pomagają. Korzystając z przepraw promowych trzeba liczyć się z utrudnieniami wynikającymi, np. ze zbyt niskiego stanu wód. Dlatego dla władz jak i mieszkańców województwa lubuskiego ważne są wszelkie inwestycje związane z budową mostów. W lipcu został podpisany rządowy program Mosty dla regionów, który ma uzupełnić lokalną infrastrukturę drogową o brakujące przeprawy mostowe.

 

W programie tym przeprawy mogą powstawać w ciągach dróg zarządzanych przez samorządy, a więc na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich. Dofinansowanie z Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju wynosi do 80% wartości inwestycji. W województwie lubuskim zatwierdzone przez rząd zostały dwa obiekty: most na rzece Warcie na wysokości miejscowości Przytoczna oraz przeprawa na rzece Odrze pomiędzy gminami Sulechów i Czerwieńsk.

Co do zasadności budowy mostu w drugiej lokalizacji nikt nie ma najmniejszych wątpliwości. Natomiast pojawiają się one w przypadku mostu w Przytocznej, dlatego Zarząd Województwa Lubuskiego proponuje zmianę, tak aby most powstał jednak na Odrze w miejscowości Połęcko, w powiecie krośnieńskim.

Dodaj komentarz

400