W górę

Lekarscy stypendyści

W lubuskich szpitalach brakuje ponad 100 lekarzy. Chcąc rozwiązać problem wakatów Marszałek Elżbieta Anna Polak została inicjatorką stypendiów dla studentów kierunków lekarskich, którzy po zakończeniu studiów podejmą pracę w lubuskich szpitalach.

Studenci będą dostawać 2000 zł miesięcznie.

Kolejny nabór wniosków rozpocznie się 1 września. W przypadku, gdy chętnych będzie więcej niż środków finansowych możliwe, że będzie brana pod uwagę średnia ze studiów. Stypendia będą przyznawane w roku akademickim 2018/2019 z wyłączeniem miesięcy wakacyjnych.

Dodaj komentarz

400