W górę

Kiełpin wchłania Ochlę

0

Patrząc na ten spokój panujący w dzielnicy Nowe Miasto, a konkretnie w sołectwach Kiełpin i Ochla chciałoby się powiedzieć parafrazując klasyka – dzielnico spokojna, dzielnico wesoła. Kiedy jednak spojrzeć na przebieg sesyjnej dyskusji radnych dotyczącej obu tych miejscowości ten krajobraz pryska niczym czar, mimo że dzisiejsze głosowanie było właściwie przypieczętowaniem procesu, który rozpoczął się w poprzedniej kadencji.

Poszło o przesunięcie granic sołectw, które bardziej obrazowo można nazwać wchłonięciem Ochli przez Kiełpin.

Dodaj komentarz

400