W górę

Kanclerze i kwestorzy debatują na UZ

W murach Uniwersytetu Zielonogórskiego rozpoczęła się trzydniowa Konferencja Kanclerzy i Kwestorów Polskich Uczelni Technicznych.

Założenia ustawy zakładają wprowadzenie szeregu zmian w funkcjonowaniu uczelni nie tylko na poziomie czysto akademickim i programowym, ale także, a może przede wszystkim w warstwie legislacyjnej i fiskalnej. Tym samym pole do dyskusji o tzw. Ustawie 2.0 jest bardzo szerokie.

Rozpoczętą dzisiaj konferencję swoim patronatem objęli prof. Tadeusz Słomka – rektor Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie, przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych oraz prof. Tadeusz Kuczyński – rektor Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Dodaj komentarz

400