W górę

Inauguracja roku w ZUTW

Blisko tysiąc siedmiuset słuchaczy, których średnia wieku liczy prawie 70 lat. W zdecydowanej większości są to kobiety. Średnio co roku w mury uczelni przyjmowanych jest około stu nowych osób. Najstarszy student ma 96 lat. Tak, w największym uogólnieniu, przedstawia się statystyka Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który właśnie uroczyście zainaugurował nowy rok akademicki.

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku na stałe wrósł w środowisko miasta i regionu jako jedna ze znaczących instytucji życia społecznego. Nadrzędnym celem ZUTW jest podejmowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw naukowych, oświatowych, kulturalnych, ekologicznych, a także kultury fizycznej i sportu, poprzez prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo – turystycznej dla osób starszych.

Zielonogórski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 1992 roku z inicjatywy nauczycieli w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Zielonej Górze. Od początku funkcję jego prezesa pełni Zofia Banaszak, współzałożycielka stowarzyszenia. Siedziba ZUTW znajduje się na niskim parterze gmachu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej imienia Norwida.

Dodaj komentarz

400