W górę

Hospicjum w nowej odsłonie

Na uroczyste przecięcie wstęgi w nowym skrzydle rozbudowanego Hospicjum imienia Lady Ryder of Warsaw czekano od lat. Gdy w styczniu ubiegłego roku, jeszcze przed remontem odwiedziliśmy stary budynek, warunki do pracy dla personelu były tam bardzo złe. Na szczęście pacjenci nie przebywali w dawnych pomieszczeniach.

Placówka opiekuje się całodobowo, terminalnie chorymi. Dzięki kompleksowej przebudowie starej części będzie mogła teraz zwiększyć liczbę przyjmowanych pacjentów do około 350. osób rocznie. W hospicjum znajduje się teraz 17 łóżek, jest także sala do rehabilitacji, pomieszczania dla personelu i kaplica. “Mamy też większe możliwości rozwoju i poszerzenia świadczonych usług” – dodaje dyrektor placówki – Anna Kwiatek.

Inwestycja polegała na rozbudowie budynku oraz zakupie wyposażenia sal dla chorych, pomieszczeń rehabilitacji, gabinetów i poradni. Powstały cztery, jednoosobowe sale chorych i cztery łazienki, a także całe zaplecze niezbędne do funkcjonowania obiektu.

Dodaj komentarz

400