W górę

Szkoła a rynek pracy

Rynek pracy zmienia się nieustannie i wygląda zupełnie inaczej niż kilka lat temu. Dlatego tak ważne są wszelkie działania przygotowujące, szczególnie młodych ludzi, do wkroczenia na ścieżkę zawodowej kariery. Ważną rolę odgrywają w tym procesie doradcy zawodowi.

By zwrócić uwagę na złożoność problemów związaną z karierą zawodową dzieci i młodzieży oraz wspomagających ich doradców zawodowych, zorganizowano konferencję „Między szkołą a rynkiem pracy – rola doradcy zawodowego w kształtowaniu pracownika jutra”.

Jedną z części konferencji było przyznanie nagród w II edycji konkursu „Poznajemy zawody”. Uczniowie podczas gry terenowej mieli możliwość zapoznania się z różnymi wyzwaniami, jakie stoją przed pracownikami różnych firm i dziedzin. Dodajmy, że konferencja została zorganizowana w ramach projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w mieście Zielona Góra” i była współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz

400