W górę

Dzień Języka Ojczystego

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego jest świętem, które przypomina, jak wielką rolę odgrywa język w naszym życiu. To także okazja, by sprawdzić swoje umiejętności w tej dziedzinie. Od lat wiedzę o języku polskim promuje Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego organizując wydarzenia, które zawierają w sobie element językowej rywalizacji, ale oczywiście także edukacji.

Założenie obchodów dnia języka na uniwersytecie jest w istocie bardzo proste, chodzi o podnoszenie świadomości młodych ludzi dotyczącej nie tylko zasad gramatycznych czy ortograficznych, ale przede wszystkim o utrwalanie świadomości językowej oraz jej rangi w życiu każdego z nas.

Dodaj komentarz

400