W górę

Decentralizacja to podstawa dialogu

Wojewódzkie Rady Dialogu Społecznego są regionalnymi instytucjami dialogu w Polsce. Rady tworzą przedstawiciele: pracodawców, związków zawodowych oraz strony samorządowej i rządowej.

Tworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania WRDS jest zadaniem z zakresu administracji rządowej, ale zleconym marszałkowi województwa. Tak, więc o utworzeniu wojewódzkiej rady stanowi Marszałek. Zakres kompetencji Rady Dialogu Społecznego jest szeroki, dotyka bowiem wszystkich najważniejszych obszarów funkcjonowania województwa. Rada opiniuje sprawy dotyczące administracji, pracodawców i pracowników, a to ma związek z rozwojem społeczno – gospodarczym i ma wpływ, np. na zwiększenie konkurencyjności regionalnej gospodarki.

To między innymi dzięki działaniom Rady Dialogu Społecznego rząd podjął decyzję o zwiększeniu stawki godzinowej dla pracowników zatrudnianych na umowę – zlecenie. Rada wyraża też opinię w sprawach bieżących, najważniejszych dla regionu. Jak chociażby zagospodarowanie złóż miedzi, czy głośna sprawa przeniesienia Izby Skarbowej z Zielonej Góry do Gorzowa Wielkopolskiego..

Dodaj komentarz

Bądź pierwszym komentatorem!

400