W górę

Czas na rozbudowę muzeum

O modernizacji i rozbudowie Muzeum Ziemi Lubuskiej mówiło się od dawna. Już dwanaście lat temu rozpoczęto pierwsze rozmowy i powoli dążono do realizacji tego projektu. Do tej pory dwukrotnie przetargi nie mogły zostać zakończone pomyślnie, ze względu na brak wystarczających środków na pokrycie realizacji projektu.

Jednak Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu wkładu własnego z blisko sześć milionów złotych do ponad ośmiu milionów i dzięki temu prace budowlane mogą się wreszcie rozpocząć.

21 grudnia podpisano oficjalne umowy na realizację projektu i symbolicznie wbito łopaty pod rozpoczynającą się budowę.

Dodaj komentarz

400