W górę

Przez ostatnich dziesięć lat oddali kilkaset litrów krwi. Robią to systematycznie i całkowicie bezinteresownie. Liczy się wyłącznie chęć niesienia pomocy osobom potrzebującym. Angażują się dla idei, ale również z pełną świadomością, że życiodajny płyn ratuje innym życie i zawsze jest go za mało.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego jest świętem, które przypomina, jak wielką rolę odgrywa język w naszym życiu. To także okazja, by sprawdzić swoje umiejętności w tej dziedzinie. Od lat wiedzę o języku polskim promuje Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego organizując wydarzenia, które zawierają w sobie element językowej rywalizacji, ale oczywiście także edukacji.

Ponad osiemdziesiąt prac mieli do ocenienia członkowie kapituły Lubuskiego Wawrzynu, aby wyłonić nominowanych w trzech kategoriach literatów, naukowców i dziennikarzy, którzy już w najbliższym tygodniu zostaną oficjalnie wyróżnieni i nagrodzeni za dorobek swojej pracy za rok 2018.

Półżartem, pół serio - pół żartobliwie, pół poważnie, nie półgłosem i nie półgębkiem, ale też i nie nazbyt donośnie - półstojąc, czytał nie całkiem poważny, ale też i niecałkowicie bezsensowny tekst nie najtrudniejszego wszakże, ale i nie najdłuższego, bo niewiele ponadpółstronicowego dyktanda.

Centrum Przesiadkowe i jego najbliższa okolica nabierają coraz bardziej realnych kształtów, a co za tym idzie wiosną w tej części miasta wszystko powinno być już gotowe i oddane do użytku. Obok samego budynku centrum staną elektryczne stacje ładujące, natomiast wewnątrz budynku powstanie punkt obsługi pasażerów.

Ładuję