W górę

To już tradycja, że przed świętami Bożego Narodzenia władze miasta zapraszają zielonogórzan do wspólnego świętowania w samym sercu Zielonej Góry. Życzenia świąteczne, Betlejemskie Światełko Pokoju, kolędy i pastorałki oraz oczywiście wigilijne potrawy dla mieszkańców, jak zawsze budują wyjątkowy klimat, podkreślając czas zbliżających się świąt oraz poczucie wspólnoty w tym wyjątkowym okresie.

Blisko 476 milionów złotych po stronie dochodów i prawie 542 miliony po stronie wydatków budżetowych. Tak w największym skrócie, pod względem czysto kwotowym, wygląda budżet województwa lubuskiego na rok 2019. Do tego oczywiście należy dodać deficyt w wysokości 66 milionów, który jednak mieści się w pełni w granicach bilansowania pod względem obowiązujących przepisów dotyczących samorządowej dyscypliny finansów.

Jeszcze latem tego roku, aby dojechać od strony ulicy Łużyckiej na pobliskie osiedle domków jednorodzinnych, trzeba było albo wybrać wariant jazdy po delikatnie rzecz biorąc - drogowych nierównościach, albo po prostu nadrobić parę kilometrów i dostać się tam z zupełnie innej strony miasta.

O tym rozwiązaniu drogowym w naszym mieście mówiono od wielu lat. Jego podstawowym założeniem jest oczywiście rozładowanie ruchu pojazdów oraz wyprowadzenie ciężkiego transportu, który tranzytem porusza się po ulicach Zielonej Góry. Dzięki tej drodze przede wszystkim zmniejszy się wciąż rosnące obciążenie ruchu na Trasie Północnej, ale także zwiększy się komfort życia mieszkańców południowej części miasta, w tym zwłaszcza na terenach znajdujących się w nowych granicach administracyjnych Zielonej Góry.

Jak przyznaje marszałek województwa lubuskiego - Elżbieta Anna Polak to najlepiej wydany przez samorząd województwa milion. Już 84 studentów kierunków lekarskich pobiera stypendia ufundowane przez urząd marszałkowski w Zielonej Górze. W pierwszym naborze stypendia przyznano wszystkim chętnym, czyli 49 osobom. W drugim naborze przyznano 35 stypendiów. Obecnie przyznane stypendia będą wypłacane do czerwca 2019 roku.

13. grudnia, to jedna z tych dat, która trwale wpisała się w pamięć Polaków. Dokładnie 37 lat temu, decyzja Rady Państwa na terenie całej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wprowadzono stan nadzwyczajny, który formalnie zniesiono dopiero 22 lipca 1983 reku. Co ważne wprowadzenie stanu wyjątkowego było niezgodne z obowiązującą ówcześnie Ustawą Zasadniczą PRL.

Odgradzanie się wspólnot mieszkaniowych od sąsiadujących z nimi innych posesji w wielu miejscach Zielonej Góry jest na porządku dzienny. Ogrodzenia, płoty, szlabany to już codzienność na osiedlach naszego miasta. Niestety, nie wszystkie wspólnoty decydując się na taki krok myślą perspektywicznie, zwłaszcza pod kątem bezpieczeństwa mieszkańców. Na szczęście, abstrahując od samego odgradzania się, coraz częściej zarządcy wspólnot do tego rodzaju barier podchodzą zdecydowanie bardziej pragmatycznie.

O inteligentnych rozwiązaniach dla miasta, trendach w budownictwie mieszkaniowym, ale także ochronie środowiska czy nowoczesnych źródłach energii rozmawiali dzisiaj teoretycy i praktycy będący przedstawicielami środowiska naukowego Uniwersytetu Zielonogórskiego, Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Lubuskiej Izby Budownictwa, wraz z przedstawicielami firm obecnych między innymi na zielonogórskim rynku budowlanym. Wszystko w ramach kolejnego "śniadania naukowego", czyli spotkania z władzami Zielonej Góry w celu wymiany informacji na temat kierunków rozwoju miasta zakreślonych na kolejne lata.

Ładuję