W górę

Budżet województwa 2019

Blisko 476 milionów złotych po stronie dochodów i prawie 542 miliony po stronie wydatków budżetowych. Tak w największym skrócie, pod względem czysto kwotowym, wygląda budżet województwa lubuskiego na rok 2019. Do tego oczywiście należy dodać deficyt w wysokości 66 milionów, który jednak mieści się w pełni w granicach bilansowania pod względem obowiązujących przepisów dotyczących samorządowej dyscypliny finansów.

Tak właśnie wygląda budżet województwa lubuskiego na rok 2019. Radni rządzącej koalicji, których głosami został on uchwalony, określają go krótko: “To dobry budżet na kolejny rok”.

 

Dodaj komentarz

400