W górę

Bonifikaty przekształceniowe dla mieszkańców?

Od października tego roku obowiązuje w całym kraju ustawa o przekształceniu prawa do użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, która zapoczątkowała operację całkowitej likwidacji instytucji użytkowania wieczystego w naszym kraju.

Ustawa wejdzie w życie 1. stycznia 2019 roku i już od 1. stycznia w myśl obowiązującego prawa istnieć będzie obowiązek narzucający wyłącznie prawo własności gruntu. Tego rodzaju rozwiązanie naturalnie wiązać się będzie z kosztami, związanymi z samym przekształceniem. Jak będą wysokie?

To w dużej mierze zależeć będzie od samorządów. Zielonogórscy radni Koalicji Obywatelskiej postulują więc podjęcie uchwały, której skutkiem mają być bonifikaty, dla osób decydujących się na jednorazową opłatę przekształceniową.

Dodaj komentarz

400