W górę

Bezinteresownie pomagają od 10 lat

Przez ostatnich dziesięć lat oddali kilkaset litrów krwi. Robią to systematycznie i całkowicie bezinteresownie. Liczy się wyłącznie chęć niesienia pomocy osobom potrzebującym. Angażują się dla idei, ale również z pełną świadomością, że życiodajny płyn ratuje innym życie i zawsze jest go za mało.

Strażacy Ochotnicy ze Straży Pożarnej w Starym Kisielinie przekonują i uświadamiają wszystkich, że oddawanie krwi jest nie tylko szlachetne, ale przede wszystkim proste, tym samym może to robić właściwie każdy z nas.

Dodaj komentarz

400