W górę

95% bonifikaty przekształceniowej

To co jeszcze wczoraj wydawało się całkowicie wydyskutowane, dzisiaj podczas sesji Rady Miasta już tak oczywistym nie było. Jeden z pierwszych punktów obrad, okazał się być emocjonujący przede wszystkim ze względów proceduralnych. A jak nie wiadomo o co chodzi, to oczywiście najczęściej chodzi o pieniądze.

Najczęściej bo w tym wypadku mimo podobnych chęci dotyczących bonifikat finansowych, kwestią sporną była właściwie jedynie kwestia kolejności procedowania uchwał.

Dodaj komentarz

400