W górę

40 lat Instytutu Inżynierii Środowiska

Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego obchodzi 40-lecie istnienia. To jeden z tych instytutów, którego powołaniu na zielonogórskiej uczelni od samego początku przyświecały konkretne cele. Aktywna praca na rzecz podmiotów gospodarczych, komunalnych czy administracji regionalnej i lokalnej.

Od samego początku pracownicy instytutu włączali się w rozwiązywanie problemów związanych z technologiami, instalacjami i obiektami związanymi z oczyszczaniem wody i ścieków, składowaniem i zagospodarowywaniem odpadów, ochroną środowiska przyrodniczego, a z czasem także rekultywacją terenów zdegradowanych.

W ciągu czterdziestu lat pracy akademickiej instytutu, kierunek Inżynieria środowiska wypromował ponad 2750. absolwentów przygotowanych do rozwiązywania zadań projektowych i eksploatacyjnych w zakresie systemów zaopatrzenia w wodę, oczyszczania ścieków i gospodarki odpadami. Absolwenci kierunku inżynieria środowiska, obok podstawowej umiejętności metodologii projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń ochrony środowiska, posiadają szeroką wiedzę z zakresu innych dziedzin nauki i techniki, które mają istotny wpływ na rozwój współczesnej inżynierii sanitarnej, stanu środowiska i warunków życia społeczeństwa.

Dodaj komentarz

400