W górę

To już przesądzone. Niemal jednogłośnie miejscy radni podczas dzisiejszej sesji w zielonogórskim ratuszu zdecydowali o nowych wyższych stawkach za wywóz odpadów komunalnych w naszym mieście. Wnioskodawcą w przypadku tej uchwały był Zakład Gospodarki Komunalnej odpowiedzialny za gospodarkę odpadami.

Współpraca zielonogórskiego samorządu i Komendy Miejskiej Policji od lat układa się doskonale, co z resztą słychać niejednokrotnie przy różnych okazjach i mówią o tym wyraźnie obie strony. Od lat również, policjanci mogą liczyć na finansowe wsparcie ze strony miasta o czym w głosowaniu decydują zielonogórscy radni.

Można powiedzieć, że to była prawdziwa kariera urzędnicza rozpoczęta 30-lat temu od jednego z najniższych administracyjnych stanowisk. W kolejnych latach systematyczny awans zawodowy, aż do stanowiska Skarbnika Miasta Zielona Góra. Emilia Wojtuściszyn - jedna z dwojga skarbników Zielonej Góry po 1989 roku, rezygnuje z pracy zawodowej przechodząc na emeryturę.

Patrząc na ten spokój panujący w dzielnicy Nowe Miasto, a konkretnie w sołectwach Kiełpin i Ochla chciałoby się powiedzieć parafrazując klasyka - dzielnico spokojna, dzielnico wesoła. Kiedy jednak spojrzeć na przebieg sesyjnej dyskusji radnych dotyczącej obu tych miejscowości ten krajobraz pryska niczym czar, mimo że dzisiejsze głosowanie było właściwie przypieczętowaniem procesu, który rozpoczął się w poprzedniej kadencji.

Ładuję