W górę

W najbliższej odległości budowanego w mieście Centrum Przesiadkowego będziemy mieli dwa nowe ronda. Właściwie już je mamy, bo prace nad budową infrastruktury drogowej w tym miejscu, podobnie z resztą jak prace przy głównym obiekcie w tej części miasta, powoli wchodzą w finalny etap inwestycji.

O tym rozwiązaniu drogowym w naszym mieście mówiono od wielu lat. Jego podstawowym założeniem jest oczywiście rozładowanie ruchu pojazdów oraz wyprowadzenie ciężkiego transportu, który tranzytem porusza się po ulicach Zielonej Góry. Dzięki tej drodze przede wszystkim zmniejszy się wciąż rosnące obciążenie ruchu na Trasie Północnej, ale także zwiększy się komfort życia mieszkańców południowej części miasta, w tym zwłaszcza na terenach znajdujących się w nowych granicach administracyjnych Zielonej Góry.

Prezydent i miejscy radni uroczyście zainaugurowali kolejna kadencję samorządu w naszym mieście. W senackiej sali rektoratu odbyła się dzisiaj pierwsza sesja Rady Miasta kadencji 2018 - 2023. Zgodnie z tradycją podczas sesji prezydent miasta oraz radni złożyli ślubowanie, a co za tym idzie formalnie otworzyli kolejny rozdział pracy zielonogórskiego samorządu.

Ładuję