W górę

W auli Uniwersytetu Zielonogórskiego przy ulicy Podgórnej odbył się finał XXIX polskiej edycji Międzynarodowego Konkursu Matematycznego „Mathématiques sans frontières”. Co roku odbywa się on w trakcie Festiwalu Nauki. W tym roku klasa pierwsza z I LO imienia Edwarda Dembowskiego w Zielonej Górze zdobyła pierwsze miejsce w Polsce i w Regionie Lubusko - Zachodniopomorskim w kategorii Senior.

Za nami XXVIII polska edycja Międzynarodowego Konkursu Matematyka bez Granic organizowanego pod auspicjami Rady Europy. Jest to konkurs wyjątkowy w swej formie, gdyż startują w nim całe uczniowskie klasy, a jego nadrzędnym celem, poza oczywiście edukacyjną warstwą czysto matematyczną, jest otwarcie mentalnych granic pomiędzy krajami, regionami i samymi placówkami szkolnymi.

Punktualnie o godzinie 10.00, ponad szesnaście tysięcy uczniów trzeciej klasy gimnazjum i pierwszej klasy liceum, rozpoczęło rozwiązywanie zadań w kolejnej, polskiej odsłonie międzynarodowego konkursu "Matematyka bez granic".